שבת, 23 יוני 2018
הצג

מדרשה : השתלמות : ניהול משא ומתן

מקום:
בית הפרקליט
דניאל פריש 10
תל אביב
לפרטים נוספים:
office@midrashalaw.org.il
  • יום שני, 21 נובמבר 201609:00 - 16:00
  • יום שני, 28 נובמבר 201609:00 - 16:00
  • יום שני, 5 דצמבר 201609:00 - 16:00
  • יום שני, 12 דצמבר 201609:00 - 16:00
  • יום שני, 19 דצמבר 201609:00 - 16:00
  • יום שני, 26 דצמבר 201609:00 - 16:00