יום שני, 17 יוני 2019

הגשת מועמדות להתמנות כממונה

 

הוועדה למינוי ממונה לפי סעיף 89 א' לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א - 1961

הוועדה הוקמה במטרה לטפל בפניות הרבות של לקוחות בעניינים המנויים בסעיף 89א לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961 (להלן: "החוק").

על פי הסעיף, במקרים בהם נפטר עורך דין או שפרש מן הלשכה או שחברותו בה בוטלה, הושעתה או פקעה, או שנבצר ממנו למלא את תפקידו ולא הובטח טיפול נאות בענייני לקוחותיו, בסמכותו של הוועד המחוזי, לפנות לבית המשפט המחוזי בבקשה למנות עו"ד חבר המחוז לתפקיד "ממונה" על ענייניו המקצועיים של אותו עורך הדין ולטפל בהם.

לוועדה סמכות על פי סעיף 89ב לחוק למנות ממונה במינוי כללי על כלל ענייניו המקצועיים של עו"ד או למנות ממונה במינוי מסוייג לסוגי עניינים או לעניינים מסויימים.

עמדת הוועדה היא למנות ממונה לכלל ענייניו המקצועיים של עו"ד, ולא לעניין ספציפי, במיוחד במקרים בהם הגיעו מספר פניות בנוגע לאותו עו"ד ו/או כאשר צפוי שיגיעו פניות נוספות בעניינו.

כמו כן, הממונה צריך להתחייב לטפל בכל לקוחות המשרד, גם אלה ששכר טרחתם שולם לעורך הדין ו/או להשיב את התיק המשפטי והמסמכים לאלה הבוחרים להמשיך את הטיפול המשפטי בעניינם עם עורך דין אחר.

על הממונה גם להתחייב כלפי לשכת עורכי הדין, כי כל התיקים הבלתי פעילים יושבו ללקוחות בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל"א – 1971.

יש לציין, כי הממונים רואים במינוי מעין אחריות קולקטיבית לחילוץ לקוחות שהטיפול בעניינם טרם הסתיים ושנקלעו למצב על לא עוול בכפם.

במרבית המקרים, אם לא בכולם, הממונה אינו יודע את הרכב תיקי המשרד של עורך הדין. רק לאחר המינוי הוא יכול לעיין בתיקים ובהסכמי שכר הטרחה ולבחון את מצב החובות של עורך הדין, כך שהיעדר הידיעה יוצר קושי הן באיתור ממונים והן לממונה שמקבל על עצמו טיפול בעניין שהוא בבחינת "חתול בשק". לכן ממונה צריך להיות מסוגל להתנהל במצב עניינים כזה, בהכירו את תחום הפעולה והפעילות הנדרשת.

על הממונה שיתמנה להיות בקיא בתחום העיסוק בו עו"ד עסק.

במידה והנכם מעוניינים להיות מועמדים לתפקיד ה"ממונה" באפשרותכם לפנות אלינו בהצעת מועמדות כמפורט בטופס המצ"ב.

על המועמד/ת לענות על הקריטריונים הבאים:

א.     3 שנות ותק כעו"ד פעיל;

ב.      העדר הרשעות פליליות ו/או אתיות;

ג.       התחייבות לחתום על כתב אישור והסכמה המצ"ב.

הוועד המחוזי אינו מתחייב לפנות לכל מי שהגיש מועמדותו.

את המועמדות יש להגיש לפקס: 03-6918074 או בדואר לכתובת:

ועד מחוז תל אביב והמרכז

לשכת עורכי הדין

דניאל פריש 10

תל אביב

להורד טופס מועמדות לחץ/י כאן