שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 83 · תאריך פרסום מאי 2006 · עט ואתיקה

החובה להמציא פרטים מלאים על כספים המוחזקים ע"י עורך-דין בנאמנות

עו ה"ד כנאמן

העובדות:

1. עורך הדין השואל שימש כנאמן בעיסקת כוכר (יד שנייה) כשהוא מייצג את המוכר ולקונה היה עורך דין מטעמו.
2. הקונה שילם במעמד מסירת החזקה את כל יתרת התמורה למוכר למעט הסכום שהופקד עפ"י החוזה לנאמנות אצל עורד הדין השואל.
3. עפ"י החוזה הופקד כאמור סד מוסכם בנאמנות
- וזאת עד להמצאת המסמכים שהיו חסרים.
4. עם המצאת כל המסמכים לב"כ הקונה הסתיימה הנאמנות.
5. שואל עוה"ד האם, בשלב זה , קמה לו חובה למסור דפי חשבון וכיו"ב. כמו כן מבקש השואל לדעת האם מבחינה עקרונית הקונה נחשב ל"נהנה" כהגדרתו בחוק.

עמדת ועדת האתיקה:

1. הועוה"דשיבה לשואל כי מחובתו למסור דפי חשבון וכיו"ב לקוכה או לבא כחו מעבר למה שכבר מסר להם מספר פעמים בכתב.
2. אשר להגדרת מעמדו של הקונה הרי הוא נחשב ומוגדר כ"נהנה" עפ"י החוק.
(44141)