שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 83 · תאריך פרסום מאי 2006 · עט ואתיקה

הזכות לשוחח טלפונית עם עמית למקצוע

עוה"ד והצד שכנגד

העובדות:

1. עורד דין המטפל בשם לקוחותיו ברניקי הוצל"פ ולרוב נעוה"ד"י פקידים המטפלים בתיקים חרף בקשותיו לשוחח עם עורך הדיו של הצד שכנגד.
2. עורד הדין טוען כי הפקידים אינם מאפשרים לו לשוחח ישירות בטלפון עם ב"כ הצד שכנגד ואף מתנהגים אליו ביחס מזלזל ולא מכובד.
3. ברצון השואל לברר האם אין הדבר נוגד את כללי האתיקה.

עמדת ועדת האתיקה:

1. הועוה"דשיבה לשואל כי עורך דין, המטפל בתיקים רבים בלשכת ההוצל"פ, אינו חייב לשוחח אישית עם כל חייב המבקש זאת.
2. יחד עם זאת סבורה הועוה"די כאשר עורד דין של חייב מבקש לשוחח עם ב"כ הזוכה ראוי הוא כי השיחה תיערד עמו אישית.
(44363)