שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 72 · תאריך פרסום ספטמבר 2003 · עט ואתיקה

עורך הדין וסוגיית הקלטת שיחות בין עורכי דין

חסיון מקצועי

העובדות:
1.עורך דין מסוים מייצג בבית המשפט קבוצה גדולה בת עשרות תובעים מזה מספר שנים.
2.התיק עצמו נמצא בשלב סיום.
3.הופיע עורך דין אחר המשדל את לקוחות עורך הדין, פונה אליהם, נפגש עמם ומחתים חלק מהם על יפויי כוח לטובתו במטרה לסחוט מעורך הדין המייצג נתח משכר הטרחה שיתקבל, וזאת תוך שהוא נעזר באחד התובעים לצורך כך.
4.המדובר לטענת הפונה בסדרה של מעשי עוולה אזרחיים, הפרות הסכמים, הפרת חוק לשון הרע והפרות בוטות של כללי האתיקה המקצועית הן על ידי אותו עורך דין והן על ידי הלקוח. קיים גם חשש לקיום עבירות פליליות.

השאילתא:
האם מותר לעורך הדין להקליט שיחות עם הלקוח המשדל.

עמדת ועדת האתיקה:
1.עורך דין אינו רשאי להקליט חבר למקצוע ללא ידיעתו. האמור לעיל נכון אף בנסיבות המקרה שתואר בשאלת הפונה.
2.עורך דין אינו רשאי להקליט את הלקוח, שכן אסור לעורך דין לפנות ללקוח המיוצג על ידי עורך דין אחר שלא באמצעותו.
(35846)