שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 72 · תאריך פרסום ספטמבר 2003 · עט ואתיקה

עורך דין והאיסור לשגר מכתביהתראה של משרדו לחייבים שללקוחותיו

עוה"ד ומשרדו

העובדות:
1.עורך דין מייצג לקוח גדול ולו עשרות חייבים.
2.הלקוח החליט לשלוח לחייבים קודם נקיטת צעדים משפטיים מכתב התראה של "עורך דין".
3.לצורך כך, ביקש הלקוח מעורך הדין לנסח עבורו מכתב התראה, כאשר הוא מבקש להדפיסו ולשגרו ישירות לחייבים (במעטפות של בית דפוס).
4.מאחר שהלקוח אינו מעוניין בשלב זה כי עורך הדין יטפל בנושא - הוא מבקש את רשות עורך הדין שמכתבי ההתראה יישלחו על נייר המכתבים (לוגו) של עורך הדין ללא ציון כתובתו ומספר הטלפון ובגוף המכתב ייאמר לחייב כי במידה וברצונו לברר דבר מה או לשלם את חובו, עליו לפנות ללקוחו של עורך הדין, תוך ציון מספר הטלפון של אותו לקוח.

השאילתא:
האם קיימת בעיה אתית כלשהי בסוג כזה של משלוח מכתבי התראה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לפונה כי לדעתה על פי הדין הקיים אין להתיר לעורך דין לשלוח מכתב התראה על נייר מכתבים של משרדו ומטעמו ע"י הלקוח.
2.קיימים טעמים רבים לכך ובכללם מדובר על העיקרון כי פעולות משפטיות שיוחדו לעורך דין על פי סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, לא יבוצעו על ידי הלקוח.
3.תשומת לב השואל מופנית לכך שבעבר החליטה ועדת האתיקה שאף פקידה של עורך דין אינה רשאית לשגר מכתבי התראה ללקוחות נראה הפרסום בבטאון "עט ואתיקה" מס' 48).
(35837)