שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 72 · תאריך פרסום ספטמבר 2003 · עט ואתיקה

כיצד על עורך דין לנהוג כשהוא נדרשלהמציא מסמכים לעורך דין המכהן כנאמן בפש"ר


חסיון מקצועי

העובדות:
1.עו"ד המכהן כנאמן בפשיטת רגל פנה לעו"ד בדרישה לקבל המסמכים המצויים בחזקתו או בשליטתו והמתייחסים להעברת בעלות בדירת מגורים.
2.לפני מספר שנים בוצעה עסקה של מכר זכויות דירה ממוכר א' לרוכש בי ולאחר מכן גם עסקה נוספת שבה רכש ב' כמוכר, מכר לקונה ג'.
בשתי העסקאות הנ"ל יוצגו כל הצדדים על ידי עוה"ד הפונה.
עוד נאמר לעוה"ד כי הנאמן עשוי לתבוע את רוכש ב'.
3.עוה"ד נדרש עוד להעביר העתקים מכל הסכם שנכרת בין פושט הרגל לבין צד נוסף ו/או צדדים אחרים וכל מסמך אחר הנוגע למערכת היחסים ביניהם.
4.מאחר שעוה"ד כפוף כמובן לחיסיון עורך דין-לקוח ומאחר שהוא ייצג את שני הצדדים לעסקה והמידע שברשותו הושג עקב כך וכמו כן קיים חשש ולו תיאורטי שמא אחד הצדדים עלול להיפגע - שואל עוה"ד כיצד עליו לנהוג בכל הקשור ל"דרישה" - למי עליו לפנות תחילה ומהו היקף החיסיון שבין עורך דין לבין הלקוח החל על המקרה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לפונה כי כעקרון עורך הדין שהוא הנאמן "נכנס בנעליו" של פושט הרגל וזכאי אפוא לקבל כל מסמך שפושט הרגל היה רשאי לקבל.
2.נוכח האמור לעיל, רשאי הנאמן לקבל כל מסמך אשר פושט הרגל חתום עליו, או שהוכן למענו, אף אם ייצג עוה"ד באותו עניין צד נוסף.
(36018)