שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 72 · תאריך פרסום ספטמבר 2003 · עט ואתיקה

עריכת צוואות - האחת למראית עיןוהשנייה צוואת אמת

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.עורך דין פנה לוועדה ומסר כי אדם ערירי בן כ90- שנה הופיע במשרדו וביקש כי יערוך לו צוואה.
2.טרם פגישת עורך הדין והלקוח פנתה לעורך הדין אשה שהציגה עצמה כמטפלת הלקוח וביקשה מעורך הדין לספר לה מהו "רצונו" של הלקוח המטופל שלה.
תוך זמן קצר הסתבר לעורך הדין כי המטפלת מפעילה על הלקוח לחץ כבד כשהיא אינה בוררת באמצעים ודי לציין כי נודע לעורך הדין שבית הלקוח מלא בתמונות של המטפלת במצבים שונים וכשהיא מעורטלת, אולם מפאת הכבוד אין זה המקום לפרטם.
3.לאחר שעורך הדין וידא כי הלקוח היושב מולו מעוניין לכאורה לצוות למטפלת את דירתו היחידה וכן סכום כסף גדול, ערך עורך הדין עבור הלקוח צוואה.
4.דקות מספר לאחר עריכת הצוואה ליוותה המטפלת את הלקוח לנוחיות ובשובו משם ביקש להוסיף לצוואה את חברה לחיים של המטפלת ולהעניק לו סכום כסף נכבד ביותר. לשאלת עורך הדין מהיכן הוא מכיר את החבר, ענה הלקוח כי הוא עובד אצלו מזה 3 שבועות.
5.עורך הדין סירב לתקן את הצוואה, אולם מאז המטפלת אינה מפסיקה לצלצל לעורך הדין ולבקשו כי יוסיף את חברה לחיים לצוואה כשהיא מציינת כי זהו רצונו של הלקוח.
בנסיבות אלו ולאור מה שראה עורך הדין, אין לו ספק כי מופעל לחץ בלתי נלאה על הלקוח באמצעים שונים וכי הצוואה אינה משקפת את רצונו.

השאילתא:
האם ניתן לערוך שתי צוואות, האחת למראית עין על מנת להרגיע את המטפלת ולקנות את שלוות הלקוח הקשיש והשנייה צוואת אמת אשר תוכנה ישקף את רצונו האמיתי של המצווה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.על פי הדין הקיים מנוע עורך הדין מלערוך ולבצע צוואה למראית עין.
2.המצווה הינו הלקוח של עורך הדין ולאור התרשמות עורך הדין כי אכן מופעל לחץ על הלקוח עליו להימנע מעריכת הצוואה.
3.מכל מקום ובנסיבות דנן, עליו להודיע לקרובי משפחת הלקוח ואם המדובר בלקוח ערירי, על עורך הדין לדווח על המקרה למשרד הרווחה ולאפוטרופוס הכללי וכיו"ב אודות התרשמותו.
(35803)