יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

עורך הדין וסוגיית החיסיון ביחסי עורך דין – לקוח

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.עורך דין ייצג קטין (כבן 16) בכתב אישום שהוגש נגדו וכנגד שניים נוספים בבית המשפט המחוזי ואשר ייחס להם מספר אישומים בעבירות קשירת קשר לביצוע פשע והצתה.
2.שלושת הנאשמים הודו במעשים המיוחסים להם במסגרת עסקאות טיעון וראוי להדגיש כי כל אחד מהנאשמים היה מיוצג על ידי עורך דין אחר.
3.במועד בלתי ידוע לפונה ניתן גזר דין כנגד נאשם אחד שהיה בגיר (כבן 20) ונידון לשלוש שנות מאסר בפועל.
דינו של הנאשם השלישי (קטין) טרם נגזר ומשפטו קבוע לטיעונים לעונש למועד קרוב.
4.עורך הדין של הנאשם השלישי, אשר טרם נגזר דינו, פנה לעורך הדין, הפונה, על מנת שימציא לו את גזר הדין בנוגע לקטין אותו ייצג ועניינו הסתיים ללא הרשעה - וזאת על-מנת שיוכל לעשות בו שימוש בפגישתו עם הפרקליטות תאו במשפט עצמו.
5.עורך הדין הפונה מבקש למען הזהירות לברר האם לא מתעוררת כל בעיה בכל הקשור לחיסיון עורך דין לקוח ואפילו כך כיצד ניתן להתגבר עליה.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה השיבה לפונה כי הואיל ומדובר בכתב אישום משותף הרי שהדיונים אינם חסויים בפני באי כוח הנאשמים האחרים והעובדה שהחלטות לא ניתנו במועד אחד בנוכחות כל הנאשמים הינה מקרית ואינה צריכה למנוע עשיית שימוש בהחלטה בנוגע לנאשם אחד לטובת נאשם אחר.

(34884)