יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

עורך הדין וזכותו לעסוק כשכיר בייעוץ פיננסי והמגבלות החלות בעניין זה


עיסוקים אסורים/נוספים

העובדות:
1.עורך דין העובד כעורך דין עצמאי פנה לוועדה והסביר כי הוא מעוניין לעבוד גם כשכיר/פרילנסר בעסק של ייעוץ פיננסי (להלן "העסק").
2.שאלותיו לוועדה הן כדלקמן:
א.האם קיימת מניעה ו/או הגבלה כלשהי של העבודה בעסק של ייעוץ פיננסי.
ב.האם עורך דין שייחד חלק מדירת מגוריו למשרד יכול לקבל לקוחות של העסק הפיננסי בדירת מגוריו.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה הודיעה לפונה כי הוא רשאי לעסוק בשני העיסוקים המפורטים בפנייתו.
2.עם זאת יש צורך בהפרדה מוחלטת בין שני העיסוקים כשהחדר המיועד לעיסוקו בעריכת דין אינו יכול לשמש אותו בעיסוקו הנוסף.
3. תשומת לב הפונה הופנתה לנקוב בכלל 4 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו1986-, בדבר ייחוד המשרד וכן לנקוב בכלל 11א לכללים הנ"ל.

(35059)