יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

הרשאי עורך דין לייצג את חמותו בגין תאונה שאירעה לה בביתו ונשיש לו כיסוי ביטוחי למקרה התאונה

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.עורך דין מבוטח בפוליסת ביטוח ובמסגרתה קיים כיסוי לתביעות צד ג .
2.אירע מקרה ביטוח בבית עורך הדין כאשר חמותו החליקה ושברה את עצם האגן.
3.כתוצאה מכך הגישה חמותו של עורך הדין תביעה ישירה לחברת הביטוח שלו.
4.שואל עורך הדין האם בנסיבות מקרה זה קיימת מניעה כי ייצג את חמותו בתביעה הישירה שלה כנגד חברת הביטוח בגין נזקיה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לפונה כי בכפיפות לכך שאין בכוונת עורך הדין להעיד בתביעה המפורטת בפנייתו הרי הוא רשאי לייצג את חמותו.
2.ועדת האתיקה אינה רואה כל בעיה בעובדה שעורך הדין הוא בעל הפוליסה בתנאי שהתביעה תוגש נגד חברת הביטוח בלבד.
(34613)