יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

עורך הדין וסוגיית שמירתחומר ארכיוני

עוה"ד ומשרדו

העובדות:
1.עורך דין פנה לוועדה ועורר מספר בעיות הקשורות לנושא שמירת חומר ארכיוני.
2.הבעיות שהציג עורך הדין מתייחסות לדברים הבאים:
א. במשך השנים הכתוב על הנייר דוהה.
ב. אחסון החומר דורש מקום רב.
ג.הנייר רגיש ללחות, רטיבות, אש וכיו"ב.
ד.קיימת גם אפשרות שמזיקים יכרסמו וישחיתו את הנייר, חרף אמצעי הבטיחות.
3.עורך הדין סבור כי קיימת האפשרות להעביר את החומר הארכיוני המודפס לתקליטור ע"י צריבה וכן לשמור את התקליטור ולאחזר ממנו את הדרוש. ע"י פעולה זו ניתן לדבריו לשמור הן את החומר והן גיבוי ממנו ולדעתו דרך זו של שמירת מסמכים מונעת את אותם הפגמים שצוינו לעיל.
4.עורך הדין מבקש, אפוא, כי הלשכה תבחן הדרך שהוצעה על ידיו כדלעיל ולהודיעו אם הדבר עולה בקנה אחד עם התקנות הקיימות בעניין זה.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה הודיעה לעורך הדין כי לדעתה הוא רשאי לפעול כמוצע על ידיו בשאילתא, בכפיפות לכך שלקוחותיו יביעו גם הם את הסכמתם לשמירת החומר כמפורט בפנייתו לוועדה.

(34978)