יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

עורך הדין וזכותו לשתף פעולה עםעורך-דין שהקפיא את רישיונובלשכת עורכי הדין

עוה"ד ועמיתו למקצוע

העובדות:
1.לוועדה פנה עורך דין שהוא ומשרדו שוקלים פעילות משותפת עם עורך-דין שהגביל והקפיא את רישיונו בלשכת עורכי הדין והינו מומחה בתחום המשפט הבינלאומי ובעל תואר דוקטור למשפטים.
2.שיתוף הפעולה המתוכנן הוא במתן שירותי ייעוץ וחוות דעת משפטיות בתחום מומחיותו של אותו עורך-דין, במסגרת משרד עורכי הדין של הפונה.
3.במסגרת הפנייה הנוכחית לוועדה מציג עורך הדין הפונה שורת שאלות כדלקמן:
א.האם שיתוף פעולה מסוג זה מותר?
ב.האם יכול משרד עורכי הדין לפנות לחברי הלשכה ולהציע מתן שירותי ייעוץ וחוות דעת כאמור?
ג.האם עו"ד שהקפיא והגביל את רישיונו בלשכת עורכי הדין בישראל רשאי ליתן חוות דעת בתחום מומחיותו בבתי המשפט בישראל?
ד.האם רשאי משרד עורכי הדין הפונה להשתתף בשכר המומחה הנ"ל?
ה.האם רשאי אותו מומחה להיות מועסק על ידי משרד עורכי הדין הפונה כעובד שכיר, כשהמשרד יגבה את שכר הטרחה בגין שירותיו כחלק מהשירותים אותם מציע ומעניק המשרד?
ו.האם ניתן לציין את פרטי המומחה בלוגו של משרד עורכי הדין הפונה ואם כן מה צריך להיות מצוין ליד שמו והאם ניתן להגדירו כיועץ?

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לעוה"ד הפונה כי סעיף 4(20) לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א1961- מייחד לעורכי דין בלבד מתן ייעוץ וחוות דעת משפטיות.
2.נוכח האמור לעיל מנוע מי שהגביל חברותו בלשכה לתת ייעוץ משפטי ואין לשתפו בשכר עבור הייעוץ ו/או לפרסם מתן שירותיו והעסקתו בתפקיד המיועד לעורכי דין בלבד.
3.כמו כן הופנתה תשומת לב הפונה לנקוב בכלל 3(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), תשס"א2001-.

(34609)