יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

עורך דין וזכותו לייצג את בן זוגו בתיק פלילי

ניגוד עניינים

העובדות:
1.עורכת דין מייצגת את בעלה בתיק פלילי שהוגש נגדו.
2.הבעל מואשם בשלושה אישומים.
3.באחד האישומים, כעולה מחומר הראיות, (ולא מכתב האישום) מוזכרת עורכת הדין (כאשתו) ומצוין כי השיבה לשאלות שוטר, שנכח בביתם, בתשובה מסוימת ואף בעלה, שהוא הנאשם, השיב לאחר שהגיע לביתו, בתשובה אחרת.
הפער בין התשובות יש בו כדי לבסס (כך מניחה עורכת הדין) את טענת התביעה.
4.עורכת הדין גם מניחה שב"כ המדינה יבקש מבעלה, בחקירה נגדית, להסביר פער זה.
5.עורכת הדין פנתה לוועדה בשאלה האם היא יכולה לייצג את בעלה בחקירה הראשית והנגדית באישום זה, והאם ניתן לפצל את הייצוג כך שבאישום זה ייצגו עורך דין אחר. עוד שואלת עורכת הדין מהי עמדת הועדה לגבי טיעונים לעונש, במידה ובעלה יורשע - דהיינו, האם קיימת מניעה שתייצג בשלב זה את בעלה - שהרי ומן הסתם, יהיה כאן קשר לעובדות הקשורות בה ושוב היא שואלת האם ניתן לפצל את הייצוג ביחס לשלב זה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לפונה כי אינה יכולה לייצג את בעלה בעניין נשוא פנייתה - וזאת הן בשל הסתירה העובדתית המפורטת בפנייתה והן משום שבמסגרת הטיעון לעונש תיאלץ מן הסתם להתייחס גם לנושאים אישיים הנוגעים לעורכת הדין עצמה.
2.לדעת ועדת האתיקה פיצול הייצוג לא יפתור את הבעיה שכן עוה"ד שייצג את בעלה באישום שבו היא מוזכרת עלול להטיל דופי באמינותה.

(34534)