שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 56 · תאריך פרסום ינואר 2000 · עט ואתיקה

כיצד על עורך דין לפעול

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.עורכת דין ייצגה תובעת ילידת שנת 1912 אשר נפגעה בתאונת דרכים.
2.לאחר חתימתה על שטרי הפיטורין, עברה לקוחתו של עורך הדין תאונה נוספת ולאחריה התדרדר מצבה כשלדברי בנה המטפל בה היא אושפזה בבית חולים וקיים חשש כי כושרה המנטאלי נפגע בנוסף לפגיעותיה הגופניות.
3. ללקוחה אין חשבון בנק והעברת סכום הפיצויים במזומן לידיה, כאשר קיים חשש באשר למצבה הגופני והמנטאלי כמבואר לעיל, מעורר קושי בלתי צפוי.
4.החשש הוא כי אם אכן יועברו הכספים במזומן ללקוחה, עלולים גורמים שונים בסביבתה לקחתם לידיהם תוך עושק או ניצול מצבה.
5.הבן מאידך, אמנם טיפל בענייני האם עד היום, אולם אין בידיו ייפוי כוח מתאים ממנה ואין הוא במעמד של אפוטרופוס.

השאלה:
מאחר שאין ללקוחה חשבון בנק רשום משלה על שמה, מבקשת עורכת הדין עצה - מהו האופן הראוי להעברת כספי הפיצויים לידיה (כיום הכספים מופקדים אצל עוה"ד בחשבון הנאמנות של משרדה וזאת בהעדר הוראה אחרת להשקעתם).

עמדת ועדת האתיקה:
א.ועדת האתיקה סבורה כי כאשר הלקוח אינו מסוגל לדאוג לענייניו, ראוי כי עוה"ד תפנה לאפוטרופוס הכללי על-מנת שישקול מינוי אפוטרופוס על ענייני הלקוח.
ב.במקרה הנוכחי כשהבן מטפל באם במסירות, ראוי לייעץ לו לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להתמנות אפוטרופוס על אמו וזאת לצורך קבלת כספי הפיצויים ולמימון הוצאות הטיפול בה.
ג.ראוי כי עורכת הדין תדאג לשמירת ערך הפיקדון עד להעברתו. (24441)