יום שני, 17 יוני 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 56 · תאריך פרסום ינואר 2000 · עט ואתיקה

מהם הנתונים הפרסונאליים הצריכים להיכלל בייפוי הכוח?

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
הופנתה שאלה ע"י משרד עורכי דין לועדת האתיקה כדלקמן:
"האם ניתן בטופס ייפוי כוח לעו"ד ליתן ייפוי כוח כללי למשרד עורך דין מסוים מבלי לפרט את זהותם של עורכי הדין אליהם מתייחס ייפוי הכוח מבחינה פרסונאלית?" עוד נכללה בפנייה גם דעת הפונה שלמעשה ניתן להגביל את השאלה לבחינת המגבלות האתיות הקיימות, אם בכלל, להציע ללקוח לחתום על ייפוי כוח כללי כאמור.


עמדת ועדת האתיקה:
הועדה סבורה כי ראוי הוא שיפוי הכח יכלול את שמות עורכי הדין המוסמכים ע"י הלקוח לייצגו על-מנת שידע את מי הסמיך לכך.
(24876)