יום שישי, 20 יולי 2018
דף הבית  ס אתיקה  ס הנחיות ועדת האתיקה  ס איסור פניה אישית וישירה לשופטים שלא במסגרת כתבי טענות

איסור פניה אישית וישירה לשופטים שלא במסגרת כתבי טענות

הדפס
9.12.2015