יום שלישי, 25 ספטמבר 2018
דף הבית  ñ חם מהשטח  ñ שופטים תומכים בהטלה אגרה על תביעות ייצוגית

שופטים תומכים בהטלה אגרה על תביעות ייצוגית

הדפס
24.8.2016
שופטים תומכים בהטלה אגרה על תביעות ייצוגית
השופט דנציר רומז על תמיכתו; השופט גרוסקופף תומך במפורש ביוזמתה של השרה שקד ומציע שהאגרות יהיו 30,000-20,000 שקל  

יוזמתה של שרת המשפטים, איילת שקד, להטיל אגרות על תביעות ייצוגיות, מלמדת על "ניצנים של הבנה לפיה חלק מהתביעות מקשות על הניהול התקין שלהן". כך אומר (יום ד', 24.8.16) שופט בית המשפט העליון, יורם דנציגר, ביום עיון של הלשכה. הוא הדגיש שאינו מביע דעה על ההצעה, אם כי מדבריו עולה תמיכה בה.

השופט דנציגר דיבר על פסק דינו בתביעה הייצוגית של ארגון קולך נגד רדיו קול ברמה, בשל הדרת הנשים בו. לדבריו, בעתיד לא ניתן יהיה להתעלם מהשאלה האם ניתן להשתמש במכשיר התביעה הייצוגית כדי לרפא פגיעות קולקטיביות בתחום זכויות האדם. הגישה המקובלת אומרת שהדרך לטפל במקרים אלו היא הוצאת צווים בתחום המינהלי, אם כי בפסק הדין בנושא קול ברמה עלתה האפשרות להשתמש בתביעה הייצוגית כדי לטפל בהדרת נשים ובפגיעה בחופש הביטוי – כזכויות אדם.

שופט בית המשפט העליון, ניל הנדל, עמד על עילת הפגיעה באוטונומיה במסגרת התביעות הייצוגיות. לדבריו, האוטונומיה היא חופש הבחירה – הדבר המייחד את האדם מכל יצור אחר – ולכן פגיעה בה מצדיקה פיצוי.השופט הנדל רואה את האוטונומיה כביטוי המעשי של החרות המוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו, אם כי הוא הדגיש שיש להשתמש בעילה זאת רק במקרים הנכונים ולא להפריז בה. "אם למישהו נגרם גועל, זו לא פגיעה באוטונומיה", הדגים.

שופט בית המשפט המחוזי מרכז, עופר גרוסקופף, סבור שיש להתחשב ברחשי ליבו של הציבור – גם כאשר הוא סבור שהתביעות הייצוגיות משרתות בעיקר את עורכי הדין. לדעתו, אין זה המצב, אך על בתי המשפט לדעת למיין את הבקשות ולהסיר מן הדרך את אלו שאינן ראויות. הוא הביע תמיכה מפורשת בהטלת אגרות, בגובה הסכום העומד בבסיסן של תביעות סחטניות המוערך ב-30,000-20,000 שקל.

שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, יעל וילנר, עמדה על כך שאין מי שייצג את האינטרס הציבורי במקום בו הוא עומד בניגוד לאינטרס הקבוצה. היועץ המשפטי לממשלה מייצג את אינטרס הקבוצה מול אינטרס התובע המייצג, ולכן אינו יכול לייצג את הציבור בכללותו – למרות שטובת הציבור היא העומדת בבסיס חוק התביעות הייצוגיות, אמרה. השופטת וילנר סבורה, כי נכון שהיועץ המשפטי ייצג את הציבור כולו, ויהיה צורך למצוא גוף אחר שייצג את הקבוצה.