שבת, 15 דצמבר 2018
דף הבית  ñ אתיקה  ñ סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961

סעיף 88 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961

הדפס
17.1.2017