שבת, 25 מאי 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ השופט שפסר על אסטרטגיה בניהול ליטיגציה

השופט שפסר על אסטרטגיה בניהול ליטיגציה

הדפס
1.3.2018
@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

קורא לעורכי הדין לשים לב לניסוחיםולהגהות, להגיע מוכנים לדיון ולהופיע בצורה מכובדת ונאותה

 
סגןנשיא בית המשפט המחוזי מרכז, יעקב שפסר, קורא לעורכי הדין להגיש כתבי טענותתמציתיים ותוך תשומת לב לניסוח ולהגהות. הוא דיבר (יום ד', 14.2.18) בהשתלמותליטיגציה במחוז תל אביב.

השלבהטרום-משפטי של הכנת האסטרטגיה, אומר השופט שפסר, כולל את הכרת הנסיבותהרלוונטיות, הגדרת מטרות והתאמה ביניהן (כאשר לעיתים יש מטרות סמויות לצדהגלויות), שרטוט מפת דרכים ברורה ללקוח (כולל התנהלות מחוץ לבית המשפט), יצירתיותבפתרונות בהתאם לנסיבות (המצריכה מחשבה חדשנית וגם תעוזה), קביעת העיתוי לנקיטתפעולה מסוימת, תכנון סדרי עדיפויות, קביעת סדר היום ואי היגררות אחרי היריב וניסוחהמסמכים היוצאים לפני נקיטת ההליך.

בשלבהגשת התביעה, אומר השופט שפסר, כוללת האסטרטגיה את המרכיבים הבאים: דיוק בניסוחהתביעה, מיקוד בכתב הטענות וללא הארכות סרק ("חזרה שוב ושוב על אותן תזותמביאה את ההרגשה שאין מה לומר, וזה עלולה להביא לאנטגוניזם מצד הקורא; תתנו אתתמצית הגירסה כבר בהתחלה ותתמודדו עם הקשיים שלכם").

היבטיםנוספים, אמר: לשים לב לניסוח ולהקדיש זמן להגהות ("כתב טענות עם טעויותבעברית ובהקלדה מעוררת באופן בלתי מודע הלך רוח שלילי כלפי אותו צד; הכי גרוע –שימוש במליצות ובפתגמים, בעיקר בלטינית"), להגיש עותק אחד ב"נט"ועותק אחד פיזי, בחירת עילות נכונה ובחירת הערכאה הנכונה (מומלץ להגיש בערכאהנמוכה יותר כדי לאפשר ערעור).

ואילובשלב ניהול התיק בבית המשפט: להליכי ביניים יש חשיבות רבה (כמו גילוי מסמכים, אךהימנעות מהטרדות סרק היוצרות אנטגוניזם; תצהירים שיוגשו כמו כתבי הטענות; להיזהרלא להכניס את הלקוח לסמטה ללא מוצא בתצהיר). הדיון העיקרי מתנהל בסביבה דינמית וישחשיבות רבה מאוד לניואנסים של היריב ושל השופט.

נחוצהשליטה בחומר, הדגיש השופט שפסר: "אתם לא יכולים לתאר לעצמכם את התחושהשמתקבלת כאשר עורך דין בא לא מוכן. מעבר לבושה – הוא גם מפסיד מבחינה טקטית, כיהוא לא מצליח להתמודד עם שאלות של הצד השני ושל בית המשפט". יש חשיבות להופעהנאותה: "הופעה מרושלת גורמת אוטומטית לאותן תחושות כמו של הגשת מסמכיםמרושלת". צורת הדיבור וההתנהגות: "צורת דיבור נעימה עושה פלאים, התנהגותתוקפנית גורמת לשופט להיכנס לכוננות ספיגה ולשמור על רמת הדיון; ברוב המכריע שלהמקרים, זה לא עוזר לאותו צד".

עלהערות לשופט ועל צורת הטיעונים אומר השופט שפסר: "לי לא מפריע שצד קם במהלךהכתבה ומעיר לי על טעות, ובלבד שהדבר נעשה בנימוס. עדיף לי לתקן את הטעות בזמן אמתמאשר להנציח אותה. אנחנו לא על שפת הים, אנחנו גם לא בתיאטרון. אל תהפכו כל טיעוןפשוט לדרמה. לא כל טיעון צריך להתחיל ב'לא יעלה על הדעת'; העסק לא עובד".