ערבי עיון
6-16
כנסים חד יומיים
18-27
סדרוות מפגשים
30-33
כנסים באילת
34-51
אירועי יח' הצעירים
54-59
ערי מרכז
60-92
אירועי תרבות
94-114
מפגשי הפרלמנט
53
58
59
מפגש שלישי –
המפגש השלישי יעסוק בשני נושאים:
בקשות במהלך ההליך – תוך סיווג הבקשות ל"משפחות" ומתן דגשים
לניסוח ומבנה לפי סוג הבקשה ותכליתה; המענה לבקשות – הרחבה
מול תמציתיות והתחמקות ועוד.
הנושא השני בו נעסוק במפגש זה יהיה נושא הסיכומים תוך דיון
בהבנייה נכונה של הסיכומים; התמודדות עם מגבלת מכסת עמודים;
סקירת עובדות וסקירת הדין – איזונים ודגשים; מה בין סיכומים לסיכומי
תגובה וסיכומי תשובה ועוד.
מפגש רביעי -
המפגש הרביעי יעסוק בשלושה נושאים.
נדון בנושא כתיבת ערעור (בזכות או ברשות); הבניית הערעור; דגשים
לערעור בגין טעות משפטית; דגשים לערעור בגין טעות עובדתית;
מענה לערעור ועוד.
הנושא השני יהיה הבאת ה"אני" שלכם לתוך כתבי בי-הדין, כתיבה "מחוץ
לקופסא" ומחוץ לשבלונה וכיצד ה"אני" של עו"ד (סגנון וערכים) מוצא
ביטויו באופן ראוי בכתיבה המשפטית – מינון ודגשים.
בסיום המפגש ייסקרו הנושאים למשימה האישית ולדרך ביצועה.
כל משתתף, שיהיה מעוניין בכך, יהיה רשאי להגיש משימה אישית,
שפרטיה יועברו בשיעור הלפני אחרון, ולקבל מהמרצה משוב על
המשימה (פרטים מלאים יימסרו במהלך הסדנא).
הגשתהמשימהמותניתבהשתתפותבכל המפגשים (לרבותהאחרון).
מפגש חמישי -
כבוד הנשיאה השופטת דפנה בלטמן קדראי, נשיאת בתי -
חלק א:
משפט השלום במחוז תל-אביב
דגשים לכתיבה ראויה, נכונה ואפקטיבית של כתבי בי-הדין מנקודת מבטו
של בית המשפט.
סיכום הסדנא ודגשים אחרונים.
חלק ב:
** עו"ד רם א. גמליאל - עומד בראש משרד ר.א. גמליאל, עורכי-דין מזה
כ-9 שנים ועוסק רבות בתחום הליטיגציה וייצג, ומייצג, בכל הערכאות
תיקים מגוונים, בעיקר בתחומי המשפטי האזרחי, המסחרי ודיני העבודה.
₪ 220 :
עלות לעו"ד
ההשתלמות תיערך בבית התנועה הקיבוצית, רח' ליאונרדו דה וינצ'י
31 ת"א. בין השעות: -00:71 00:02.
ניתן להירשם במערכת ההזמנות הטלפונית 0033596-30 או באמצעות
לפרטים נוספים ניתן
אתר האינטרנט בכתובת
לפנות גם לעו"ד אלמוג גפני:
:
2855096-30, 0893778-050 מייל
20.10
יום ראשון
17:00-20:00
24.10
יום חמישי
17:00-20:00
31.10
יום חמישי
17:00-20:00
כתיבה ליטיגטורית
(כתיבת כתבי בי- דין) – סדנא מקצועית
ליטיגציה הינה מקצוע לכל דבר ועניין שיש ללמוד אותו, להתאמן בו
ולרכוש ולמקצע את הכלים הנדרשים להצלחה בו. אחד הכלים הבסיסיים
ביותר בארגז הכלים של הליטיגטור בכלל, והליטיגטור האזרחי-מסחרי
בפרט, הינו הכתיבה.
ההליך המשפטי כמעט בכל תחומי המשפט (למעט הפלילי) מתנהל
ברובו המכריע בכתב.
ההליך נפתח בכתב (כתב תביעה וכתב הגנה), ממשיך בכתב בבקשות
השונות, תצהירי העדים מוגשים על-פי רוב בכתב וההליך מסתיים, לרוב,
בסיכומים כתובים.
משכך הכתיבה הליטיגטורית מהווה את אחד מכלי העבודה החשובים
ביותר עבור הליטיגטור – כלי שיש להכיר על בוריו ולשלוט בו נכונה.
למרות שלכל עורך ועורכת דין סגנון אישי וייחודי הרי שישנם כמה כללי
יסוד לכתיבה ליטיגטורית נכונה ומועילה ולאורם יש לחדד ולמקצע את
היכולת והסגנון האישיים.
בסדנא מעשית זו ייסקרו העיקרים, התיאורטיים והמעשיים, לכתיבה
הליטיגטורית, על כל סוגיה ודגשיה, תוך סקירת דוגמאות ותרגול.
מרצה:
עו"ד רם א. גמליאל
משרד רם .א. גמליאל, עורכי-דין
מפגש ראשון:
המפגש הראשון יעסוק בעקרונות היסוד לכתיבה הליטיגטורית לרבות:
סוגי כתבי בי-הדין ודגשיםכללייםלגבי כלאחדמהם; מבנה ואסטרטגיה;
ה"מוסיקה" של הכתיבה; דגשים צורניים, מליצות מול תכליתיות; הגהה
(דגשים בעיקר לדיסלקטים/ דיסגרפים, עולים חדשים, בעלי שגיאות
כתיב, מוגבלויות שפה וכד'); ההבדלים בין כתיבה ליטיגטורית וכתיבה
משפטית אחרת (לרבות חוות-דעת).
מפגש שני:
המפגש השני יעסוק בכתבי בי-הדין הראשוני שתגישו, בדרך כלל,
כתב התביעה וכתב ההגנה, וייסקרו: דגשים להבדליםהיסודייםשבין
כתב תביעה וכתבה הגנה; "כיצד מתחילים" – מה עליכם לעשות
עוד לפני שהתחלתם לכתוב; ריכוז חומרי הגלם והנגשתם; חשיבות
פריסת התשתית העובדתית; דגשים לפריסת התשתית המשפטית;
מבנה ואסטרטגיה; דגשים ייחודיים לכתב התביעה ודגשים ייחודיים
לכתב ההגנה; דגשים לכתב תביעה שכנגד וכתב הגנה שכנגד.
3.10
יום חמישי
17:00-20:030
10.10
יום חמישי
17:30-20:30
סדר המפגשים:
116...,60-61,62-63,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79 38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,...1